Tietosuojakäytäntö

LocalghostFI:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Laadittu 3.3.2020. Viimeisin muutos 01.06.2023.

1. Rekisterinpitäjä

LocalghostFI
Y: 2982629-5
Vuoreksen Puistokatu 40
33870 Tampere
abuse@localghost.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Atte Oksanen, atte.oksanen@localghost.fi , 040-2204355

3. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri – LGSLAREK

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojenkäsittelylle Henkilötietolaki 8§, 13 §.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakaisiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:
– Etu- ja Sukunimi
– Sähköpostiosoite
– Puhelinnumero
– Osoite
– Postinumero
– Paikkakunta
– Salasanatiiviste *


Yrityksiltä:
– Nimi
– Y-Tunnus / ALV-tunnus
– Verkkolaskutusosoite ***
– Osoite
– Postinumero
– Paikkakunta
– Yhteyshenkilö (Etu- ja Sukunimi)
– Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
– Yhteyshenkilön puhelinnumero

* Salasanatiiviste tarvitaan jos asiakaalla on palvelin meiltä.
*** Ainoastaan jos lasku halutaan sähköisesti.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkailta Sähköpostitse ja Verkkokaupan kautta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Palvelua tilatessa henkilö- & yritystiedot luovutetaan tarvittaville tahoille, kuten maksujärjestelmälle laskutusta varten.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

  • Asiakasrekisteriin pääsy on salasana ja turvakoodilla suojattu.
  • Palvelin verkko on suojattu palomuurilla.
  • Käyttöoikeus tietoihin on jokaisella työntekijällä.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämista. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).